Muutoksen käynnistäjä

Aalto-yliopiston kemian tekniikan korkeakoulussa luonnontieteet ja insinööritieteet yhdistyvät ainutlaatuisella tavalla. Tutkimuksen painopistealueet ovat prosessitekniikka, teollinen biotekniikka, biomateriaalitiede, metallien ja mineraalien talteenottoprosessit sekä aktiiviset ja funktionaaliset materiaalit. Myös korkeakoulun opetus keskittyy näihin alueisiin.

Kemian tekniikan korkeakoulu on noin 1800 opiskelijan ja 500 työntekijän yhteisö Otaniemen kampuksella Espoossa. Se tarjoaa kandidaatti-, maisteri-, lisensiaatti- ja tohtoritasoista koulutusta.
Korkeakoulun yritysyhteistyö on vahvaa: tutkimuksen tuloksina syntyvää uutta tietoa hyödynnetään suomalaisen teollisuuden kehittämisessä ja uudistamisessa sekä uudessa yritystoiminnassa. Korkeakoulun vahvuutena on korkealaatuisen perustutkimuksen yhdistäminen soveltavaan tutkimukseen.

chem_netti_02.jpg


Avaintietoa

Luvut ovat vuodelta 2015, suluissa olevat luvut viittaavat vuoteen 2014.

• Perustutkinto-opiskelijoita: 1199 (1360)
• Jatko-opiskelijoita: 376 (401)
• Kandidaatintutkintoja: 179 (141)
• Maisterintutkintoja: 145 (147)
• Tohtorintutkintoja: 40 (35)
• Henkilöstö: 421 (452)
• Professoreiden lukumäärä: 40 (35)

Kemian tekniikan korkeakoulusta vaihtoon lähteneiden opiskelijoiden määrä 57 (41)
Kemian tekniikan korkeakouluun vaihtoon tulleiden opiskelijoiden määrä 55 (78)

 

Kemian tekniikan korkeakoulu sosiaalisessa mediassa

fb.jpg  facebook.com/AaltoCHEM
 

Uutiset

Tapahtumat

Näytä lisää