Muutoksen käynnistäjä

Aalto-yliopiston kemian tekniikan korkeakoulussa luonnontieteet ja insinööritieteet yhdistyvät ainutlaatuisella tavalla. Tutkimuksen painopistealueet ovat prosessitekniikka, teollinen biotekniikka, biomateriaalitiede, metallien ja mineraalien talteenottoprosessit sekä aktiiviset ja funktionaaliset materiaalit. Myös korkeakoulun opetus keskittyy näihin alueisiin.

Korkeakoulun yritysyhteistyö on vahvaa: tutkimuksen tuloksina syntyvää uutta tietoa hyödynnetään suomalaisen teollisuuden kehittämisessä ja uudistamisessa sekä uudessa yritystoiminnassa. Korkeakoulun vahvuutena on korkealaatuisen perustutkimuksen yhdistäminen soveltavaan tutkimukseen.

Kemian tekniikan korkeakoulu on noin 1800 opiskelijan ja 500 työntekijän yhteisö Otaniemen kampuksella Espoossa. Se tarjoaa kandidaatti-, maisteri-, lisensiaatti- ja tohtoritasoista koulutusta.

Avaintietoa

Luvut ovat vuodelta 2014, suluissa olevat luvut viittaavat vuoteen 2013.

Perustutkinto-opiskelijoita: 1199 (1360)
Jatko-opiskelijoita: 376 (401)
Kandidaatintutkintoja: 141 (135)
Maisterintutkintoja: 147 (136)
Tohtorintutkintoja: 35 (25)
Henkilöstö: 452 (493)
Professoreiden lukumäärä: 35 (44)

Kemian tekniikan korkeakoulusta vaihtoon lähteneiden opiskelijoiden määrä 57 (41)
Kemian tekniikan korkeakouluun vaihtoon tulleiden opiskelijoiden määrä 55 (78)

[Kuva:Aalto University School of Chemical Technology Bioeconomy.jpg]

Strategia

Missio

Aalto-yliopiston missiona on muuttaa maailmaa korkeatasoisen tutkimuksen ja opetuksen kautta sekä kouluttaa vastuullisia asiantuntijoita yhteiskunnan suunnannäyttäjiksi. Kemian tekniikan korkeakoulu tukee tätä missiota tekemällä tutkimusta valitsemillaan fokusalueilla ja kouluttamalla asiantuntijoita, jotka hallitsevat kattavasti luonnovarojen kestävän käytön ja prosessoinnin.

Visio 2020

Kemian tekniikan korkeakoulu toteuttaa Aalto-yliopiston visiota vaikuttavuudestaan tunnettuna, alojensa parhaiden kohtaus- ja menestymispaikkana olemalla maailmanluokan tiedettä ja tekniikkaa opettava ja tutkiva yksikkö, jonka toiminta liittyy sekä uusiutuviin että uusiutumattomiin luonnonvaroihin.

Meillä tiede ja taide kohtaavat tekniikan ja talouden

Kemian tekniikan korkeakoulu on osa Aalto-yliopistoa, joka on teknisten tieteiden, kauppatieteiden ja taideteollisen alan monialainen tiede- ja taideyhteisö. Aalto-yliopisto rakentuu suomalaisille vahvuuksille ja sen päämääränä on kehittyä omaleimaisena kokonaisuutena yhdeksi maailman kärkiyliopistoista.

Lue lisää Aalto-yliopistosta

Uutiset

Tapahtumat

Näytä lisää