Rahastot

Kemian tekniikan korkeakoulu hallinnoi kolmea perusopiskelijoille stipendejä myöntävää rahastoa sekä Toimitusjohtaja Tapani Järvisen ympäristörahastoa, josta myönnetään apuraha ympäristöteknologian ansioituneelle kehittäjälle.

Toimitusjohtaja Tapani Järvisen ympäristöteknologiarahasto

Rahasto on  muodostunut  Outotec Oyj:n lahjoittamasta 75 000 euron pääomasta ja Tapani Järvisen 25 000 euron lahjoituksesta sekä Outokumpu Oyj:n säätiön loppupääomasta 1 975,64 euroa. Rahastoon voidaan ottaa vastaan myös muita lahjoituksia.

Rahaston tarkoituksena on edistää ympäristöteknologian tutkimusta. Rahastosta jaetaan vuosittain 5000 -10 000 euron suuruinen apuraha ansioituneelle ympäristötegnologian osaajalle tutkimus- ja kehitystyöhön.  Lahjoituspääomaa voidaan käyttää apurahojen jakamiseen.  

Apuraha julistetaan haettavaksi kerran vuodessa. 

Apurahan jakamisesta päättää Kemian tekniikan korkeakoulun dekaani apurahatoimikunnan ehdotuksesta. Apurahatoimikuntaan kuuluu 3-4 dekaanin nimeämää asiantuntijaedustajaa.

Lue Tapani Järvisen haastattelu: Ympäristöteknologian eturivissä pysytään vain kovalla työll


Apurahan saajat:

Tapani Järvisen säätiön apurahat

Kuvassa Tapani Järvinen vuoden 2013 apurahan saajan professori Riitta Keiskin kanssa.


Perusopiskelijoille

Kemian tekniikan korkeakoulu hallinnoi kolmea perusopiskelijoille stipendejä myöntävää rahastoa. Rahastojen myöntämät stipendit on tarkoitettu ensisijaisesti 2-4 vuosikurssin opiskelijoille. Stipendejä myönnettäessä painotetaan hyvää opintomenestystä ja opintoihin liittyvää kansainvälistymistä, kuten toteutunutta tai suunniteltua vaihtojaksoa.

Stipendit ovat haettavissa keväisin erillisellä hakukuulutuksella. Myönnettävien stipendien määrä ilmoitetaan hakukuulutuksessa.
 

Aleksander ja Lucie Lampénin rahaston stipendit

Aleksander ja Lucie Lampénin rahastosta jaetaan vuosittain opiskelustipendejä Kemian tekniikan korkeakoulussa biotuotetekniikan, kemian tekniikan ja puunjalostustekniikan koulutusohjelmissa opiskeleville, vähävaraisille suomenkielisille opiskelijoille. Rahasto jakaa 2000 euron suuruisia stipendejä. Lue lisää.

Oiva Allan Pölkkysen rahaston stipendit

Oiva Allan Pölkkysen rahastosta jaetaan vuosittain stipendejä lahjakkaalle ja varattomalle Kemian tekniikan korkeakoulun kemian tekniikan koulutusohjelman opiskelijalle. Rahasto jakaa 1000 euron suuruisia stipendejä. Lue lisää.

Teknoksen rahaston stipendit

Teknoksen rahastosta jaetaan vuosittain stipendejä Kemian tekniikan korkeakoulun korroosion ja materiaalikemian opiskelijoille. Rahasto jakaa 1000 euron suuruisia stipendejä. Lue lisää.

Sivusta vastaa: | Viimeksi päivitetty: 05.04.2017.