Puuta syövä lehmä voi turvata ruoantuotannon

17.03.2014

Tutkijat ovat kehittäneet menetelmän, jolla mikrokiteistä selluloosaa voidaan tuottaa ekologisesti ja tehokkaasti eläinrehuteollisuuden raaka-aineeksi.

AaltoCell 1.jpg

Aalto-yliopiston professori Olli Dahlin vetämän tutkimusryhmän keksimä valmistustapa on hyvä esimerkki puhtaasta teknologiasta, josta povataan tulevaisuuden toivoa niin ympäristölle kuin Suomen taloudellekin.

Professor Olli Dahl.jpg”Tähän asti kemikaalien runsas käyttö ja pienet tuotantoyksiköt ovat pitäneet mikrokiteisen selluloosan, eli MCC:n, hinnan niin korkeana, että sitä on hyödynnetty lähinnä lääkkeiden täyteaineena. Me valmistamme MCC:tä paljon pienemmällä kemikaalimäärällä sellutehtaissa, jolloin tuotantokustannukset tulevat niin alas, että sille avautuu aivan uusia käyttömahdollisuuksia. Prosessi on jo patentoitu, ja saimme sille vastikään AaltoCell-tuotemerkin”, hän kertoo innostuneena.

Olli Dahlin mukaan MCC:n lupaavimmat volyymimarkkinat löytyvät eläinrehuteollisuudesta.  100-prosenttisena selluloosana se sulaa helposti ja antaa hyvin energiaa.

”Esimerkiksi ruohossa selluloosaa on vain 30 prosenttia; 10 prosenttia on ligniiniä ja 30 prosenttia hemiselluloosaa, joka lisää märehtijöiden pötsien happamuutta. Kun vaikkapa lehmien rehuun sekoitetaan MCC:tä, ne voivat paremmin ja tuottavat enemmän. Samalla peltoja säästyy viljelyyn, mikä on elintärkeää, jotta ruoantuotanto voidaan turvata jatkossakin.”

Sivutuotteesta biokaasua

Suomessa on paljon metsää ja metsäteollisuutta, mutta paperinkulutus vähenee jatkuvasti. Olemassa olevan infrastruktuurin kehittäminen onkin järkevää sekä talouden että ympäristön kannalta.

”Sellutehtaalla mikrokiteistä selluloosaa voidaan AaltoCellin avulla valmistaa niin suuria määriä, että sen hinta putoaa huomattavasti nykyisestä. Samalla valmistus on ekologista, sillä prosessissa tarvittava energia saadaan puusta liuenneesta orgaanisesta aineesta, eli mustalipeästä, ja puusta irrotetusta kuoresta. AaltoCellin valmistuksen sivutuotteena syntyvistä sokereista voidaan valmistaa muun muassa biokaasua, jolla voidaan korvata fossiilisia polttoaineita”, Olli Dahl selittää.

Tuotantomäärien kasvaessa mikrokiteistä selluloosaa voidaan hyödyntää rehuteollisuuden lisäksi myös rakentamisessa ja kemianteollisuudessa. Tiilimassaan sekoitettuna se tekee tiilistä huokoisempia ja kevyempiä ja antaa palaessaan osan niiden polttamiseen tarvittavasta energiasta. Muovista se tekee puolestaan kovempaa ilman, että lopputuotteen ulkonäkö muuttuu.

”Kun MCC:n hinta saadaan alas, myös uusien sovellusten etsimisestä tulee houkuttelevaa”, professori Dahl kiteyttää.

Suomen Akatemia on tukenut AaltoCellin tuotantoteknologian kehittämistä. Keksinnön kaupallistamiseen on saatu Tekesin TUTL-rahoitusta.

Lisätietoja:

Professori Olli Dahl
olli.dahl [at] aalto [dot] fi
+358 40 5401070

Takaisin