Ajankohtaista

Hae Aalto-yliopiston uuteen opiskelija-alumni mentorointiohjelmaan

11.04.2012

Ohjelma yhdistää alakohtaisen ja poikkitieteellisen mentoroinnin ja tänä vuonna myös kansainvälisen verkostoitumisen.  Haku ohjelmaan on parhaillaan käynnissä AlumniNETissä.

Opiskelija-alumni-mentorointi edistää opiskelijoiden työelämävalmiuksia ja  opiskelijoiden sekä mentorina toimivien alumnien verkostoitumista sekä tiedon ja taitojen vuorovaikutusta. Opiskelijan ja alumnin kahdenkeskisten tapaamisten ohella tärkeä osa ohjelmaa ovat osallistujille yhteiset seminaarit, temaattiset pienryhmätapaamiset ja yritysvierailut.

Mentoriksi voivat hakea kaikki Aalto-yliopiston edeltäjäkorkeakouluissa opiskelleet alumnit, joilla on vähintään viiden vuoden työkokemus. Mentoroitavaksi voivat hakea maisterivaiheen opiskelijat.

Hakuaika ohjelmaan jatkuu 15. toukokuuta asti. Ohjelma kestää lukuvuoden 2012–2013.

 

[Kuva:mentori.jpg]
Kuva vuoden 2011 mentoroinnista, kuvaaja Mikko Raskinen

 

Mentorointiohjelmalla on pitkät juuret Aalto-yliopistossa. Opiskelija-alumni-mentorointia on järjestetty Kauppakorkeakoulussa vuodesta 1999 ja Tekniikan korkeakouluissa vuodesta 2000 lähtien. Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu on syksyllä ensimmäistä kertaa ohjelmassa mukana.

Vuoden 2011 mentorointiohjelmaan osallistuneet opiskelijat kiittävät ohjelmaa tulevaisuuden tuesta, alumneille ohjelma tarjosi mahdollisuuden haastaa omat näkökulmansa ja vakiintuneet käsityksensä työelämästä. Ohjelma synnytti osallistujissa muun muassa seuraavia ajatuksia:  

 ”Sain mentoroinnista todella hyvin tukea ja itseluottamukseni tulevaisuudesta vahvistui. Nyt tiedän, mitä haluan tehdä opintojen jälkeen.” (mentoroitava 2011)

”Sain mentoroinnista hyviä vinkkejä työelämän haasteita varten ja etenkin omaa työssäjaksamista ajatellen.” (mentoroitava 2011)

Opin katsomaan työelämää laajemmalla näkökulmalla ja huolestuneisuuteni tulevaisuutta kohtaan väheni.” (mentoroitava 2011)

”Sain mentoroinnista paljon uusia kontakteja ja ymmärrystä opiskelijoiden nykytilanteesta ja pinnalla olevista asioista.” (mentori 2011)

”Olen saanut uusia näkökulmia mentoroitavan puolelta ja olen myös joutunut/saanut tarkastelemaan omia mielipiteitäni ja asenteitani kriiittisesti.” (mentori 2011)

”Tapaamalla nuoria pystyy itsekin kasvamaan.” (mentori 2011)

Lisätietoja alumnien sivuilla.

[Kuva:Mentorointi_anim_suomi_banner.gif]

 

Takaisin

Sivusta vastaa: viestinta-chem [at] aalto [dot] fi (Kemian tekniikan korkeakoulu) | Viimeksi päivitetty: 21.02.2014.