Ajankohtaista

Eero Kontturi akatemiatutkijaksi

09.05.2012

Kontturi kuvaa hankettaan seuraavasti:

"Geometrinen maailma käsitetään yleensä kolmiulotteisena, mutta monet kemistit ja fyysikot ovat jo pitkään rakentaneet kaksiulotteisia malleja, joiden tarkoitus on yksinkertaistaa ja helpottaa monimutkaisten kolmiulotteisten rakenteiden ja vuorovaikutusten ymmärtämistä. Tällaiset 2D mallit voivat olla esimerkiksi yksittäisiä molekyylejä tai molekyyliaggregaatteja hyvin tasaisella pinnalla.

Tutkimukseni ideana on käyttää tätä 2D kemiaa kasvin soluseinän polymeerien välisten vuorovaikutusten ja hierarkkisen rakenteen ymmärtämiseen erilaisissa olosuhteissa. Monet kasvien fysiologiset funktiot riippuvat soluseinän rakenteesta, ja tätä yhteyttä ei aina tunneta tarkasti. Myös kasviperäisten tuotteiden ominaisuudet ovat suoraan riippuvaisia kasvikuidun soluseinän rakenteesta ja ominaisuuksista. Kokeellisten 2D mallien rakentaminen soluseinän vuorovaikutussuhteita mukaillen on täysin uusi perustutkimuksellinen lähestymistapa näihin ongelmiin.

Koska 2D rakenteilla on myös monia sovelluskohteita modernissa materiaalitieteessä, 2D mallien rakenteiden syvällinen ymmärtäminen auttaa luomaan myös täysin uusia materiaaleja, joissa voidaan hyödyntää luonnonpolymeerien erikoisominaisuuksia."

Eero Kontturi on valmistunut diplomi-insinööriksi vuonna 2001 silloisesta TKK:sta. Tohtoriksi hän väitteli vuonna 2005 Eindhoven University of Technologysta. Hän toimi dosenttina vuodesta 2009 silloisella TKK:lla ja vuoden 2012 alusta hän on toiminut vanhempana tutkijana puunjalostustekniikan laitoksella. Kontturilla on noin n. 40 referoitua tieteellistä julkaisua ja hän on toiminut ohjaajana 3 loppuunsaatetulle väitöskirjatyölle (TKK/Aalto).

Hänellä on kaksi edeltävää henkilökohtaista rahoitusta: Suomen Akatemian tutkijatohtoriprojekti 2009-2011 sekä Aalto Starting Grant 2011-2013.

[Kuva:Eero_Kontturi.jpg]

Takaisin

Sivusta vastaa: viestinta-chem [at] aalto [dot] fi (Kemian tekniikan korkeakoulu) | Viimeksi päivitetty: 21.02.2014.