Ajankohtaista

Vasta-aine vainuaa sairauden merkit

04.06.2012

VTT:ssä tehty ansiokas tutkimus toi Arolalle palkinnon parhaasta vuonna 2011 laaditusta biotekniikan alan opinnäytetyöstä. Tunnustuksen myöntää Suomen Kemian Seuran alaisuudessa toimiva Biotekniikan jaosto. Työn valvojana toimi professori Katrina Nordström Aalto-yliopiston kemian tekniikan korkeakoulun biotekniikan ja kemian tekniikan laitokselta ja työtä ohjasi johtava tutkija Tarja Nevanen VTT:ltä.

Vasta-aineet tunnistavat myös erittäin pieniä molekyylejä, esimerkiksi hormoneja, vitamiineja tai vaikkapa toksiineja.

Rekombinantti- eli yhdistelmävasta-aineita, joihin Arolan kehittämät aineet kuuluvat, voidaan käyttää muun muassa uusissa pikatesteissä.

Etsittävät molekyylit eli antigeenit sitoutuvat tehokkaasti vasta-aineisiinsa, joten pikatestin avulla saadaan nopeasti selville, onko näytteessä markkereita vai ei.

Pikatestejä tarvitaan lääketieteellisen diagnostiikan lisäksi muun muassa elintarvikehygieniassa ja ympäristönäytteitä tutkittaessa.

Uutena kohteena homemyrkyt

Yhdistelmävasta-aineita voidaan tuottaa edullisesti suuria määriä kasvattamalla vasta-ainegeenin sisältäviä bakteereita fermentoreissa, Henri Arola kertoo.

”Kun vasta-aineiden aminohapposekvenssit ja kiderakenteet tiedetään, voidaan tietokoneavusteisesti suunnitella muutoksia halutuille geenialueille ja esimerkiksi valmistaa vasta-aineita, jotka sitoutuvat vielä paremmin antigeeniinsa.”

Parhaillaan Arola jatkaa tutkimustaan VTT:n palveluksessa. Työn alla on väitöskirja ja kohteena jo uudenlaiset vasta-aineet.

”Kehitämme vasta-aineita homemyrkyille.  Tavoitteena ovat pikatestimenetelmät, joiden avulla elintarviketeollisuudessa voidaan selvittää, onko vilja- ja muissa elintarvikenäytteissä merkkejä homemyrkyistä.”

 

Sisko Loikkanen

biotekniikka.jpg 

Henri Arola esitteli diplomityötään Suomen bioteollisuus ry:n 15-vuotisjuhlaseminaarissa, jossa hän vastaanotti tuhannen euron arvoisen palkintonsa.

Kuva: Carmela Kantor-Aaltonen

 

 

Takaisin

Sivusta vastaa: viestinta-chem [at] aalto [dot] fi (Kemian tekniikan korkeakoulu) | Viimeksi päivitetty: 21.02.2014.