Ajankohtaista

Suomen Akatemialta rahoitusta Kemian tekniikan korkeakoulun tutkimushankkeille

08.06.2012

Kemian tekniikan korkeakoulun professorit Sami Franssila ja Kyösti Kontturi, vieraileva professori Roman Nowak sekä opettava tutkija Lasse Murtomäki ja akatemiatutkija Maria Sammalkorpi ovat saaneet merkittävän tutkimusrahoituksen Suomen Akatemian Ohjelmoitavien materiaalien tutkimusohjelman haussa.

Professori Sami Franssilan johtaman konsortion tutkimusaiheena on ohjelmoitava vettyminen.  Hankkeen päätavoitteena on nopeuttaa pinnan vettymistilan muutosta vähintään kertaluokalla, ja saavuttaa sekuntien nopeus, joka avaa paljon uusia sovellusmahdollisuuksia. Lisäksi hankkeessa tutkitaan vettymistä mikro- ja nanometriluokassa. Konsortion muut osapuolet ovat akatemiatutkija Robin Ras (Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulu) ja FiDiPro Klas Hjort (VTT).

Professori Kyösti Kontturin tutkimuksen aiheena on ohjelmoitavat polyelektrolyyttinanosäiliöt lääkeannossa. Projektin tarkoituksena on optimoida lääkeaineiden solunsisäistä kuljetusta kontrolloimalla lääkeaineen vapautumista nk. nanosäiliöistä. Tutkimus tehdään yhteistyössä Helsingin yliopiston Lääketutkimuskeskuksen (professori Arto Urtti) kanssa.

Opettava tutkija Lasse Murtomäen ja akatemiatutkija Maria Sammalkorven tutkimuksen aiheena on valolla aktivoitavat nanopartikkelit. Projektissa on tarkoitus kehittää kontrolloitu ja kohdennettu lääkeantomenetelmä, joka perustuu liposomeihin. Työ tehdään yhteistyössä Helsingin yliopiston kanssa.  

Vierailevan professorin Roman Nowakin tutkimuksen aiheena on ohjelmoitavat perovskiitit. Useiden tulevaisuuden sähköisten ja optisten laitteiden sekä biologisten sovellusten voidaan odottaa pohjautuvan moniferriittien ominaisuuksiin. PROPER-tutkimuskonsortio keskittyy Bi-FeO3-PbTiO3-seoksen nanomittakaavan tilavuuksissa morfotrofisen kidefaasireunan paineriippuvuuden ohjelmoitavaan hallintaan. Aalto-yliopiston ja Helsingin yliopiston (professori Jyrki Räisänen) muodostama konsortio toimii kansainvälisessä yhteistyössä Japanin Nagoya yliopiston (professori W. Sakamoto) ja Hysitron Central Laboratories, Hysitron Inc., Minneapolis, USA (Dr. T. Wyrobek) kanssa.

Lisätietoja:

http://www.aka.fi/fi/A/Suomen-Akatemia/Mediapalvelut/Tiedotteet1/Akatemialta-kymmenen-miljoonaa-euroa-ohjelmoitavien-materiaalien-tutkimukseen/

Takaisin

Sivusta vastaa: viestinta-chem [at] aalto [dot] fi (Kemian tekniikan korkeakoulu) | Viimeksi päivitetty: 19.06.2012.