Ajankohtaista

Kansainvälisesti tunnustettua jätevesitutkimusta fosforin saostamisesta

08.06.2012

[Kuva:Labralaitteisto.jpg]

- Fosforin saostaminen on tärkeää kahdesta syystä: fosfori rehevöittää vesistöjä ja toisekseen fosfori on ehtyvä luonnonvara, joka vesiin liuettuaan ei ole sieltä enää helposti napattavissa, Toivakainen kiteyttää.

Miksi fosfori sitten on niin tärkeä, että sen ehtymiseen on kiinnitetty yhtäkkiä valtavasti huomiota?

- Fosfori on maatalouden tärkein lannoite. Tehomaanviljely olisi mahdotonta, mikäli fosforilannoitteita ei olisi käytettävissä.

Kuvassa Sakari Toivakainen esittelee laboratoriossa käyttämäänsä laitteistoa, jolla hän voi mallintaa sellutehtaan jäteveden puhdistamoa kuudessa astiassa yhtäaikaa.

Tammikuussa 2012 Toivakainen kävi esittelemässä tutkimustaan Chilessä International Water Association -järjestön konferenssissa – aiheena fosforin hallinta sellutehtaan jäteveden puhdistamolla. Esitys palkittiin konferenssin parhaimpana. 

- Oleellisinta tutkimushavainnoissani on, että sellutehtaan jätevedenpuhdistamolla lisätään fosforia puhdistamon ravinteeksi enemmän kuin olisi tarpeen. Fosforia tulee jo puun mukana puhdistamolle ylimäärin, summaa Toivakainen.

Tavoitteena jäteveden puhdistuksen tehostaminen

Toivakainen on pohtinut sellutehtaiden olemassa olevaa jäteveden puhdistusprosessia kokonaisvaltaisemmin. Hänen mukaansa koko puhdistamon toimintaperiaate on ajateltava uudelleen energiankulutuksen ja puhdistustehokkuuden kannalta. Nykyiset puhdistamot ovat 1980-luvun tehtaille mitoitettuja. Tuohon aikaan energia oli halpaa.

- Ilmastusaika on pitkä, mikä kuluttaa valtavasti energiaa. Tavoitteena oli aikanaan varmistaa mahdollisimman tehokas puhdistamo, joten altaat mitoitettiin reippaalla kädellä.

Parannuksia on mahdollista tehdä ympäristön ja energian kulutuksen kannalta ilman ylimääräisiä puhdistusvaiheita.

- Kaikki alkoi tutkimuksessani fosforista, sillä päästörajat luontoon ovat tiukentuneet koko ajan. Suomi on sisävesialue, jossa rehevöityminen on iso ongelma.

Puolivahingossa tutkijaksi

Toivakainen päätyi tutkijaksi hieman sattumalta. Diplomityön aihe vei mennessään, ja niinpä tutkimus jatkui valmistumisen jälkeen. Jo diplomityön aiheena oli sellutehtaan biologisen jätevedenpuhdistusprosessin tehostaminen. Tohtoriksi väitteleminen siintää parin vuoden päässä.

- Tutkimista ei vain voinut lopettaa, sille tielle jäätiin! naurahtaa tohtorikoulutettava.

Toivakaisen menestyksekkäästä konferenssiesityksestä sekä sellutehtaan jätevesistä voi lukea myös kesäkuussa ilmestyneestä Water21-lehdestä, jota International Water Association julkaisee.

 

[Kuva:Pilot_laitteisto.jpg]

Jäteveden puhdistamoa mallinnetaan pilottilaitteistolla, jonka jälkeen kokeita voidaan suorittaa sellutehtaan puhdistamossa täydessä mittakaavassa.

 

Lisätietoa tutkimuksesta: DI Sakari Toivakainen, Puhtaat teknologiat -tutkimusryhmä, nimi.etunimi(a)aalto.fi

 

Takaisin

Sivusta vastaa: viestinta-chem [at] aalto [dot] fi (Kemian tekniikan korkeakoulu) | Viimeksi päivitetty: 21.02.2014.