Ajankohtaista

Dekaanin haku käynnistyy Kemian tekniikan korkeakoulussa

19.06.2012

Aalto-yliopisto avaa hakuun dekaanin tehtävän Kemian tekniikan korkeakoulussa. Vastaavat haut käynnistyvät myös Insinööritieteiden ja Perustieteiden korkeakouluissa. Uudet dekaanit aloittavat vuoden 2013 alussa. Dekaanit nimitetään viisivuotiskaudeksi.

Dekaanin tehtävänä on johtaa korkeakoulun toimintaa yliopiston hallituksen ja rehtorin antamien suuntaviivojen mukaisesti. Dekaanilta odotetaan erityisen aktiivista osallistumista akateemisen henkilöstön rekrytointien suunnitteluun ja toteutukseen.

Tarkemmin tehtävän kuvaus löytyy avoimista työpaikoista ja hakuaika jatkuu 28.9.2012 saakka. Korkeakoulujen hakutyöryhmät ja rehtori ottavat myös vastaan ehdotuksia henkilöistä, jotka soveltuisivat dekaanin tehtävään.

Tavoitteena on, että yliopiston hallitus nimittää dekaanit syksyn aikana. Nykyiset dekaanit hoitavat tehtävää, kunnes uusi kausi käynnistyy vuoden 2013 puolella.

Katso hakuilmoitus

Vahvuutena luonnontieteiden yhdistäminen insinööritieteisiin

Aalto-yliopiston kemian tekniikan korkeakoulun vahvuutena on luonnontieteellisen osaamisen yhdistäminen insinööritieteisiin. Tutkimuksen ja opetuksen painoalueet ovat luonnonvarojen kestävä jalostus ja käyttö, energiateknologiat ja uudet materiaalit. Näissä korkeakoulu keskittyy luonnonvarojen, kuten puun, muiden biomassojen sekä malmien ja mineraalien jalostamisessa käytettävien prosessien ympäristöystävällisyyden ja energiatehokkuuden parantamiseen. Lisäksi korkeakoulussa kehitetään näihin raaka-aineisiin perustuvia uusia materiaaleja ja niiden sovelluksia. Korkeakoulu on myös keskeinen toimija Aalto-yliopiston biotaloushankkeessa.

Korkeakoulun kandidaattiohjelman uusiminen on aloitettu, minkä lisäksi koulussa kehitetään jatkuvasti uusia, opiskelijoiden oppimistuloksiin keskittyviä tekniikan alan opetusmenetelmiä.

Yritysyhteistyö on vahvaa: tutkimuksen tuloksina syntyvää uutta tietoa hyödynnetään suomalaisen teollisuuden kehittämisessä ja uudistamisessa sekä uudessa yritystoiminnassa.

Tällä hetkellä Kemian tekniikan korkeakoulussa on 35 tenure track -professoria, 1 400 opiskelijaa ja noin 530 työntekijää. Korkeakoulun vuosibudjetti on 38 miljoonaa euroa. Ulkopuolisen rahoituksen osuus tästä summasta on 16,8 miljoonaa euroa.

Takaisin

Sivusta vastaa: viestinta-chem [at] aalto [dot] fi (Kemian tekniikan korkeakoulu) | Viimeksi päivitetty: 20.06.2012.