Ajankohtaista

Uutiset: Arkisto 2012

Hybridikalvoja atomikerroskasvatuksella

14.02.2012 Alun perin Suomessa kehitetty atomikerroskasvatustekniikka (ALD) on kasvatusmenetelmä, jonka avulla kaasumaisista lähtöaineista saadaan muodostettua atomikerros atomikerrokselta ohuita kalvoja erilaisille pinnoille. ALD:n etuihin kuuluvat ohutkalvon kasvatusprosessin hyvä toistettavuus ja hallinta, kalvon paksuuden helppo säätö sekä kasvatettujen kalvojen erinomaiset ominaisuudet, kuten esimerkiksi niiden tasaisuus ja tiiviys.

Nanoselluloosasta uusiutuvia ratkaisuja teollisuuden tarpeisiin

15.02.2012 Selluloosa on tärkeä luonnonpolymeeri, jota ihminen on hyödyntänyt vuosituhansia. Nyt tutkijat pilkkovat selluloosakuituja nanomuotoon ja etsivät ratkaisuja teollisuuden uusiutuviin materiaalitarpeisiin.

Pinnan puristaminen parantaa pehmeän massiivipuun ominaisuuksia ympäristöystävällisesti

17.02.2012 DI Lauri Rautkari on kehittänyt Aalto-yliopistoon tekemässään väitöstutkimuksessa menetelmiä, joiden avulla kotoisten puulajiemme kuusen ja männyn ominaisuuksia voidaan parantaa teollista käyttöä varten. Ekologisia ja edullisia puun pinnan puristamisen menetelmiä voidaan verrata tekstiilien mankeloimiseen tai höyryraudalla silittämiseen. Massiivipuun, esimerkiksi lattialankun, pinnan puristamisella on puuhun samankaltaisia vaikutuksia kuin mankeloinnilla on lakanaan.

Hiilidioksidin talteenottoyksiköiden suunnittelu tarkentuu uusilla malleilla

07.03.2012 Hiilidioksidin talteenotto ja varastoiminen voi olla yksi ratkaisu hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi: kun hiilidioksidi otetaan talteen esimerkiksi voimalaitosten savukaasuista, se ei mene ilmakehään. Aalto-yliopiston kemian tekniikan korkeakoulusta väittelevän DI Claudia Dell’Eran tekemiä faasitasapainomittauksia ja -malleja voidaan hyödyntää, kun suunnitellaan erotusprosesseja, joissa hiilidioksidi otetaan talteen.

Suomen sähköautovillitys alkaa akuista

02.04.2012 Sähköautot kansoittavat suomalaisten kaupunkien kadut vasta sitten, kun niissä on tehokkaat akut. Niiden pitää sopia tulevaisuuden latausverkostoihin ja Suomen kylmään ilmastoon. Aalto-yliopiston tutkijat etsivät pulmaan ratkaisua ja analysoivat markkinoiden litium-ioniakkuja tavoitteenaan löytää maahan sopiva malli.

Paperin rakenne vaikuttaa paperikoneen katkojen määrään

17.04.2012 Paperikoneen toiminnassa katko on aina taloudellinen menetys. Mitä parempi ajettavuus paperikoneella on, sitä vähemmän katkoja koneella esiintyy. Aalto-yliopistosta väittelevän diplomi-insinööri Markku Oran väitöstutkimuksessa selvisi, että paperin rakenne vaikuttaa paperikoneen ajettavuuteen.

Huippututkimuksella mikrobiöljyä

19.04.2012 Vuodesta 2007 alkaen Aalto-yliopistossa biotekniikan ja kemian tekniikan laitoksella on kehitetty kaikessa hiljaisuudessa uudenlaista öljyntuotantotapaa yhdessä Neste Oilin kanssa. Mikrobiöljyjen tutkimustyö on edennyt vaiheeseen jossa Porvooseen on kohoamassa koelaitos.

Elämyksellisyyttä tuotepakkaukseen

27.04.2012 Muovimukista kitattuna hyvä viini voi maistua surkealta. Eiffel-tornin äärellä aromilasista siemailtu huono viini puolestaan saattaa olla parasta, mitä olet koskaan nauttinut.

Pakkauselämyksiä rakentamassa

23.05.2012 Tuotepakkaus on paljon muutakin kuin pelkkä suojakuori, jossa tuote kulkee kaupasta kotiin. Pakkaus saa olla hauska ja kaunis, eikä siihen tarvitse aina suhtautua haudanvakavasti.

Teollisuuden prosessit tehokkaammiksi laskennallisilla malleilla

29.05.2012 Teollisuusprosessien optimointi vaatii niissä tapahtuvien ilmiöiden ymmärtämistä ja ennakointia. Varsinkin kun prosessissa esiintyy aineita useassa eri olomuodossa, kuplien, partikkelien ja pisaroiden välisten fysikaalisten ja kemiallisten ilmiöiden ymmärtäminen helpottuu laskennallisten mallien avulla.

Suomen Akatemialta rahoitusta Kemian tekniikan korkeakoulun tutkimushankkeille

08.06.2012 Kemian tekniikan korkeakoulun professorit Sami Franssila ja Kyösti Kontturi, vieraileva professori Roman Nowak sekä opettava tutkija Lasse Murtomäki ja akatemiatutkija Maria Sammalkorpi ovat saaneet merkittävän tutkimusrahoituksen Suomen Akatemian Ohjelmoitavien materiaalien tutkimusohjelman haussa.

Dekaanin haku käynnistyy Kemian tekniikan korkeakoulussa

19.06.2012 Aalto-yliopisto avaa hakuun dekaanin tehtävän Kemian tekniikan korkeakoulussa. Vastaavat haut käynnistyvät myös Insinööritieteiden ja Perustieteiden korkeakouluissa. Uudet dekaanit aloittavat vuoden 2013 alussa. Dekaanit nimitetään viisivuotiskaudeksi.

Michael Gasik mukana Euroopan johtavassa metalliyhdisteiden tutkimusprojektissa

02.07.2012 Metalliyhdisteiden tutkimukseen keskittyvä IMPRESS-projekti on valittu kymmenen parhaan projektin joukkoon yli 900 sadasta EU:n rahoittamasta teollisuuden teknologioihin keskittyvästä tutkimushankkeesta. Kemian tekniikan korkeakoulun professori Michael Gasik tutkijoineen toi IMPRESSin laajaan yhteistyöverkostoon mukaan Aalto-yliopiston materiaalitutkimuksen osaamista.

Kemian tekniikan korkeakoulun uudet opiskelijat on valittu

06.07.2012 Kemian tekniikan korkeakouluun on valittu 187 uutta opiskelijaa. Heistä noin 49 % on naisia. Biotuotetekniikan tutkinto-ohjelmaan valittiin 42 uutta opiskelijaa, joista naisia on noin 63 %. Kemian tekniikan tutkinto-ohjelmaan valittiin 95 opiskelijaa (naisia 47 %) ja materiaalitekniikan tutkinto-ohjelmaan 55 (naisia 40 %). Todistusvalinnassa hyväksyttyjä edellisistä oli 18. Erillisvalintojen kautta valittujen opiskelijoiden määrä on 5 (naisia 40 %).

Kaivosalan ja materiaalitekniikan koulutusta viedään Mongoliaan

13.07.2012 Mongolialaisia opiskelijoita on perehdytetty kaivosalan ja metallurgian oppeihin 13 viikon ajan Aalto-yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen Aalto PROn järjestämässä koulutuksessa. Koulutus on ollut monipuolinen katsaus erilaisiin mahdollisuuksiin jalostaa Mongolian rikkaita malmivaroja kestävällä tavalla. Opettajina ovat olleet Aalto-yliopiston kemian tekniikan korkeakoulun materiaalitekniikan laitoksen opettajat sekä tutoreina tohtoriopiskelijat. Myös koulutuksen tilaaja Outotec Oyj on ollut aktiivisesti jakamassa omaa kaivososaamistaan ja kokemuksiaan.

Parempia komposiitteja grafeenilla

13.08.2012 Viime vuosikymmeninä on kehitetty suuri joukko uudenlaisia materiaaleja, jotka mahdollistavat uusien tuotteiden kehittämisen tai parantavat vanhojen tuotteiden ominaisuuksia. Tämä kehitys jatkuu voimakkaana edelleen. Komposiitti- eli yhdistelmämateriaalit valmistetaan yhdistämällä keskenään kahta tai useampaa materiaalia, jolloin syntyvälle komposiitille saadaan halutunlaisia ominaisuuksia. Grafeeni, eli hiiliatomeista muodostunut yhden atomikerroksen paksuinen verkkorakenne, on ohuin mahdollinen materiaali, jonka löytäminen vuonna 2004 toi Andre Geimille ja Konstantin Novoseloville vuoden 2010 fysiikan Nobel-palkinnon. Grafeeniin liittyvien tutkimusten määrä on kasvanut räjähdysmäisesti, ja yksi osa-alue on grafeenin käyttö komposiittimateriaalina. Tätä tutkimusta tehdään myös Aalto-yliopiston biotekniikan ja kemian tekniikan laitoksella.

Promootioon ilmoittautuminen on käynnissä

28.08.2012 Aalto-yliopiston tekniikan korkeakoulut viettävät yhteistä 22. juhlallista tohtoripromootiotaan 12.10.2012. Ilmoittautuminen päättyy 9.9.2012.

Aalto-yliopisto ja VTT vahvistavat biotalousyhteistyötä

12.09.2012 Aalto-yliopiston ja VTT:n järjestämässä biotalousseminaarissa hahmotettiin biotalouden merkitystä ja sen monia osa-alueita. Lisäksi etsittiin tutkimusaiheita, joissa Aalto-yliopisto ja VTT voivat konkreettisesti yhdistää voimansa. Tavoitteena on luoda Otaniemestä biotalouden kehityksen moottori.

Kansainvälinen SELECT+ -tohtoriohjelma nappasi Aalto-yliopiston verkostoonsa

19.09.2012 Aalto-yliopiston kemian tekniikan korkeakoulu on mukana uudessa Euroopan komission tukemassa Erasmus Mundus -tohtorikoulutusohjelmassa. Ohjelma on Suomen yliopistoissa ainoa laatuaan.

Vuosikurssitapaamiset tarjoavat nostalgisia hetkiä ja tuoretta tietoa

26.09.2012 Kemian tekniikan korkeakoulun entiset opiskelijat tapaavat ahkerasti, vaikka opiskelujen aloittamisesta olisi kulunut vuosikymmeniä. Vuosikurssitapaamiset tuovat yhteen vanhoja opiskelukavereita ja vahvistavat alumnien yhteyksiä yliopistoon. Korkeakoululle ja laitoksille tapaamiset tarjoavat tilaisuuden kertoa tutkimuksen ja opetuksen ajankohtaisista teemoista kiinnostuneelle kuulijakunnalle.

Nanoselluloosa mahdollistaa uusien biohajoavien materiaalien valmistuksen

03.10.2012 Pienen pieniksi osiksi pilkottu puuaines, nanoselluloosa, muodostaa hauraan polymeerin kanssa lujan materiaalin. Tämä puhdas luonnontuote voi korvata komposiittimateriaaleissa yleisesti jäykisteenä käytetyt öljypohjaiset synteettiset kuidut. Kemian tekniikan korkeakoulun puunjalostustekniikan laitoksella tutkitaan nanoselluloosan käyttöä esimerkiksi lämpömuovattavien polymeerien vahvikkeena.

Uudet tohtorit tiedeyhteisön jäseniksi tekniikan korkeakoulujen promootiossa

08.10.2012 Aalto-yliopiston tekniikan korkeakoulut järjestävät yhteisen juhlallisen tohtoripromootion 12.10.2012 Otaniemessä. Promovoitavat tohtorit ja kunniatohtorit otetaan juhlallisin menoin tekniikan tiedeyhteisön jäseniksi. Heidän päähänsä painetaan tekniikan tohtorin hattu.

Puu lentoon yhteisvoimin

08.10.2012 Biokerrostalo Otaniemeen, muunneltava monitoimitila Tapiolaan ja kevyen liikenteen reitti läheisille rannoille – kaikki puusta. Nämä rakennusehdotukset syntyivät Aalto-yliopiston opiskelijoiden ja kuuden organisaation uudenlaisessa yhteisprojektissa, jossa ideoitiin, miten suomalaista modernia puurakentamista ja koko puutuotealaa voitaisiin edistää.

Mineraalitekniikan jatko-opiskelija palkittiin konferenssissa

09.10.2012 Mineraalitekniikan suurimmassa kansainvälisessä konferenssissa palkittiin Kemian tekniikan korkeakoulun jatko-opiskelija Zoltán Javór. Hän pokkasi esitelmästään nuoren tutkijan palkinnon. Konferenssi järjestettiin syyskuun lopussa Intiassa ja siellä esiteltiin yli 600 alan työtä, joista 10 palkittiin.

Promootioon osallistuva kultapartikkelitutkija haluaa vaikuttaa ihmisten ja ympäristön hyvinvointiin

11.10.2012 Aalto-yliopiston tekniikan korkeakoulut viettävät 22. juhlallista tohtoripromootiotaan perjantaina 12.10.2012. Yksi promovoitavista tekniikan tohtoreista on Aalto-yliopiston kemian tekniikan korkeakoulusta tohtoriksi valmistunut Outi Toikkanen. Hän pitää promootion merkitystä tärkeänä.

Metsä- ja terästeollisuuden sivutuotteita seostamalla saadaan lupaavia uusia lannoitteita

18.10.2012 DI Mikko Mäkelä tutki Aalto-yliopistossa tarkastettavassa väitöksessään metsä- ja terästeollisuuden sivutuotteiden hyötykäyttöä maanparannus- eli lannoiteaineina. Muun muassa terästeollisuuden kuonia sekä metsäteollisuuden tuhkia ja lietteitä sisältäneet massat osoittautuivat lupaaviksi uusiksi lannoiteaineiksi nykyisiin kaupallisiin vaihtoehtoihin verrattuna.

Parempia materiaaleja energian ja hapen varastointiin

26.10.2012 DI Samuli Räsäsen onnistui väitöstutkimuksessaan tekemään tunnetuista funktionaalisista oksidimateriaaleista lämpöä ja kosteutta paremmin kestäviä korvaamalla niissä olevia alkuaineita toisilla. Uudet materiaalit voisivat soveltua käytettäviksi esimerkiksi akuissa, katalysaattoreissa ja voimalaitoksissa.

Hiilinanoputket ja polymerointi saavat muovin johtamaan sähköä

30.10.2012 Aalto-yliopiston kemian tekniikan korkeakoulusta väittelevä DI Minna Annala valmisti väitöstyössä kolme erilaista sähköä johtavaa muovimateriaalia, jotka ovat myös mekaanisesti kestäviä. Eristeenä tunnettu muovi muuntui paremmin sähköä johtavaksi erilaisten polymerointitekniikoiden ja hiilinanoputkien avulla.

Tutkijat tekivät akkujen valmistuksesta halvempaa ja turvallisempaa

13.11.2012 Aalto-yliopiston kemian tekniikan korkeakoulun tutkijat ovat kehittäneet akkujen valmistukseen aiempaa halvemman ja ympäristöystävällisemmän menetelmän. Tutkijat ovat onnistuneet korvaamaan akun elektroidien valmistuksessa käytettävän haitallisen NMP-liuottimen vedellä. Kun haitallisesta liottimesta päästään eroon valmistusvaiheessa, voidaan akkuja valmistaa nykyistä yksinkertaisemmin.

Nanoselluloosan tutkimukseen rahoitusta Suomen Akatemialta

13.11.2012 Suomen Akatemia rahoittaa biotalouden strategisen huippuosaamisen keskittymän tutkimusta Aalto-yliopiston kemian tekniikan korkeakoulussa yhteensä noin 1,2 miljoonalla eurolla. Rahoitusta saivat professori Janne Laine ja professori Markus Linder nanoselluloosan tutkimukseen.

Tutkijat osoittivat yksinkertaisen keinon fosforin saostamiseksi sellutehtaan jätevesistä

21.11.2012 Aalto-yliopiston tutkijat ovat kehittäneet yksinkertaisen menetelmän fosforin vähentämiseksi sellutehtaan jätevesistä. Kyseessä on rinnakkaissaostus rautasulfaatilla. Menetelmässä ei tarvita erillistä puhdistusvaihetta, vaan kaikki tapahtuu yhtä aikaa varsinaisen biologisen jätevedenpuhdistuksen kanssa.

Solujen aineenvaihdunnan mittaamisella uusia keinoja kantasolujen tunnistamiseen

28.11.2012 FM Mika Pietilä löysi Aalto-yliopistolle ja Oulun yliopistolle tekemässään väitöstyössä uusia ominaisuuksia kantasoluista. Hän tutki ihmisestä peräisin olevia mesenkymaalisia kantasoluja eli MK-soluja ja havaitsi, että niiden aineenvaihdunnan mittaaminen auttaa niiden tunnistamisessa.

Uusi menetelmä helpottaa ja nopeuttaa alkoholipolttokennojen kehitystyötä

05.12.2012 TkL Annukka Santasalo-Aarnio kehitti väitöstyössään uuden analyysimenetelmän, joka on erinomainen työkalu alkoholipolttokennojen tutkijoille. Uusi sähkökemiallinen menetelmä jäljittelee suora-alkoholipolttokennon elektrodin toimintaa. Sen avulla voi nopeasti seuloa lupaavimmat polttokennoihin soveltuvat materiaalit jatkotutkimuksia varten.

Takaisin