Ajankohtaista

Professori Ari Koskisen tutkimusryhmä mukaan pohjoismaiseen kemian huippututkimusverkostoon

25.11.2009

Teknillisen korkeakoulun (TKK) Kemian ja materiaalitieteiden tiedekunnan professori Ari Koskisen tutkimusryhmä on yksi niistä kuudesta, jotka aloittivat Nordforskin tukeman tutkijakoulutuksen ja tohtoritutkijoiden huippututkimusverkoston (Network of Excellence).
NordForsk-verkosto pyrkii parantamaan viestintää ja kontakteja pohjoismaisten, luoteisvenäläisten ja Baltian maiden tutkimusryhmien välillä ja siten edistämään tutkijoiden liikkuvuutta sekä tutkimuksen ja tutkijakoulutuksen laatua.

 
Ohjelma tarjoaa jatko-opiskelijoille ja tohtoritutkijoille monipuolista huippukoulutusta orgaanisen synteesin alalla. Orgaaninen synteesi on ensimmäinen ja tärkein vaihe monella nykytieteen alalla (esim. energia, materiaalitieteet ja lääketiede). Ohjelma tarjoaa kilpailukykyisen vaihtoehdon Yhdysvalloissa ja Japanissa järjestetyille saman alan koulutuksille ja kouluttaa pohjoismaisen ja Baltian maiden teollisuuden tarpeisiin huipputason tohtoreita, joilla on valmiudet kohdata tulevaisuuden haasteet.

Ohjelman tieteellinen osa pyrkii suunnittelemaan ja toteuttamaan rakenteellisesti erilaisten tuotteiden synteesin. Sen tavoite on kouluttaa uuden sukupolven orgaanisen kemian ammattilaisia, jotka voivat käynnistää ja johtaa kemian ja sitä soveltavien alojen tutkimusprojekteja.

Verkoston jäsenten ja sen yhteistyökumppanien valinta on olennaista ohjelman onnistumiseksi. Verkosto yhdistää kaikki modernissa orgaanisessa synteesissä tarvittavat osaamisalueet ja tuottaa näin ainutlaatuisen tutkijakoulutusohjelman.

Hankkeeseen valitut akateemiset osapuolet edustavat erilaisia, toisiaan täydentäviä orgaanisen synteesin ja metodologian kehityksen osa-alueita. Nuorten tutkijoiden ja verkoston jäsenten yhteistyö antaa koulutukselle syvyyttä, jota yliopiston perusopetussuunnitelmassa ei ole mahdollista saavuttaa. Koska projektin yhteistyökumppanit ovat merkittävässä asemassa verkostossa, heidän panoksensa on tärkeää projektin kokonaistavoitteiden saavuttamisessa.

http://www.biorg.uu.se/Forskning/pga/Network/index.shtm

Lisätietoja:

Professori Ari Koskinen
Teknillinen korkeakoulu (TKK)
Kemian ja materiaalitieteiden tiedekunta
Kemian laitos
Kemistintie 1
02015 Espoo
ari.koskinen [at] tkk [dot] fi
gsm +358 50 5553310
 
http://users.tkk.fi/akoskine/

Takaisin

Sivusta vastaa: viestinta-chem [at] aalto [dot] fi (Kemian tekniikan korkeakoulu) | Viimeksi päivitetty: 18.04.2011.