Laitokset

Kemian tekniikan korkeakoulun kolme laitosta 1.1.2017 alkaen ovat kemian tekniikan ja metallurgian laitos, kemian ja materiaalitieteen laitos ja biotuotteiden ja biotekniikan laitos.

Biotekniikan_ja_kemian_tekniikan_laitos.jpg Kemian tekniikan ja metallurgian laitos

Kemian tekniikan ja metallurgian laitoksen tutkimus ja opetus perustuu kestävän kehityksen ajatteluun niin raaka-aineiden paremman hyödyntämisen kuin tehokkaampien prosessien ja uusien tuotteiden kehittämisen osalta. Laitoksen erityisalat liittyvät kemian tekniikkaan, metalliteollisuuteen, energiatekniikkaan, sekä uusien materiaalien valmistukseen. Laitoksen toiminta kattaa koko ketjun tutkimuksesta ja teoriasta käytäntöön ja kokonaisuuksien hallintaan.

Laitos kouluttaa kemian tekniikkaan ja metallurgian prosessitekniikkaan erikoistuneita diplomi-insinöörejä ja tohtoreita sekä vastaa kemian tekniikan sekä metallien kestävän prosessoinnin maisteri-pääaineista Kemian tekniikan maisteripääaineessa.

Katso laitosjohtajien ja toimipisteiden yhteystiedot.

Lisätietoa tutkimuksesta laitoksen sivuilta (cmet.aalto.fi)
 

Akkututkimus.jpgKemian ja materiaalitieteen laitos

Laitoksen tutkimus keskittyy funktionaalisiin materiaaleihin, mallinnukseen sekä orgaaniseen ja analyyttiseen kemiaan. Funktionaalisten materiaalien tutkimus liittyy vahvasti uusiutuvien energioiden materiaaleihin, joita on muun muassa akut, termosähköiset materiaalit ja erilaiset nanomateriaalit. Tutkimuksen teemoina ovat myös pinnan optiset ominaisuudet, bioanturit ja mikrofluidistiikka. Tutkimusta tehdään sekä muiden Kemian tekniikan korkeakoulun laitosten että Aallon muiden korkeakoulujen kanssa, sekä Aallon ulkopuolisten partnereiden kanssa.

Katso laitosjohtajien ja toimipisteiden yhteystiedot.

Lisätietoja tutkimuksesta laitoksen sivuilta. (cmat.aalto.fi)

 

puu.jpg

Biotuotteiden ja biotekniikan laitos

Laitoksen tehtävänä on muuntaa uusiutuvia sekä uudelleen käytettäviä raaka-aineita kestäviksi, lisäarvoa tuottaviksi tuotteiksi. Tätä varten tarvitaan prosesseja, joilla voidaan erottaa komponentteja uusiutuvista raaka-aineista ja koota ne uudelleen tavalla, joka tuottaa arvoa. Tutkimusaloina ovat tekniikka, kemia, biokemia ja bioteknologia. Nämä viimeiseet kaksi ainetta kattaa aloja, kuten synteettinen biologia, biokemia, proteiinitekniikka sekä biopohjaisten että synteettisten materiaalien itsejärjestäytyminen. Uusiin aloihin kuuluu myös niin kutsuttu bioprosessitekniikka eli se, miten näitä prosesseja suunnitellaan ja viedään käytäntöön.

Katso laitosjohtajien ja toimipisteiden yhteystiedot.

Lisätietoa tutkimuksesta laitoksen sivuilta (bio2.aalto.fi)

 

 

 

 

Uutiset

Tapahtumat

Näytä lisää