Tutkimus

Tutkimus

Tutkimuksen laadusta kertovat muun muassa ulkopuolinen rahoitus sekä Suomen Akatemian huippuyksikkö, jossa Kemian tekniikan korkeakoulu on mukana kehittämässä tulevaisuuden high-tech-materiaaleja sekä dynaamisia ja kompleksisia mallisysteemejä perustuen luonnon lähtöaineisiin. Lue lisää tutkimuksen huipuista täältä!

Tutkimuksen painopistealueet

Kemian tekniikan korkeakoulun tutkimuksen painopistealueet ovat prosessitekniikka, teollinen biotekniikka, biomateriaalitiede, metallien ja mineraalien talteenottoprosessit ja aktiiviset ja funktionaaliset materiaalit. Niissä keskitytään puun, muiden biomassojen sekä malmien ja mineraalien jalostamisessa käytettävien prosessien ympäristöystävällisyyden ja energiatehokkuuden parantamiseen ja kehitetään näihin raaka-aineisiin perustuvia uusia materiaaleja ja niiden sovelluksia.

Painopistealueiden professorit ovat seuraavat:

Prosessitekniikka.jpgProsessitekniikka

Prof. Ville Alopaeus (BK), Prof. Sirkka-Liisa Jämsä-Jounela (BK), Prof. Juha Lehtonen (BK), Prof. Herbert Sixta (P), Prof. Olli Dahl (P), Prof. Tapani Vuorinen (P)  

 

Teollinen biotekniikka.jpgTeollinen biotekniikka

Prof. Alexander Frey (BK), Prof. Simo Laakso (BK), Prof. Katrina Nordström (BK), Prof.Heikki Ojamo (BK)

 

 

Biomateriaalitiede.jpgBiomateriaalitiede

Prof. Mauri Kostiainen (BK), Prof. Markus Linder (BK), Prof. Jukka Seppälä (BK),  Prof. Patrick Gane (P), Prof. Mark Hughes (P), Prof. Thad Maloney (P), Prof. Jouni Paltakari (P), Prof. Monika Österberg (P).


metallien talteenotto.jpgMetallien ja mineraalien talteenottoprosessit

Prof. Olof Forsén (MT), Prof. Michael Gasik (MT), Prof. Kari Heiskanen (MT), Prof. Seppo Kivivuori (MT), Prof. Antti Korhonen (MT), Prof. Seppo Louhenkilpi (MT),  Prof. Pekka Taskinen (MT)   

 

aktiiviset materiaalit.jpgAktiiviset ja funktionaaliset materiaalit

Prof. Shiv Halasyamani (KE), Prof. Reija Jokela (KE),  Prof. Maarit Karppinen (KE), Prof. Kyösti Kontturi (KE), Prof. Ari Koskinen (KE), Prof. Sakari Kulmala (KE), Prof. Kari Laasonen (KE), Prof. Sami Franssila (MT), Prof. Simo-Pekka Hannula (MT), Prof. Jari Koskinen J (MT), Prof. Päivi Laaksonen (MT), Prof. Roman Nowak (MT)

 

BK = Biotekniikan ja kemian tekniikan laitos
P = Puunjalostustekniikan laitos
MT = Materiaalitekniikan laitos
KE = Kemian laitos

 

Näytä lisää