Professorit

Kemian tekniikan korkeakoulussa työskentelee 44 professoria.

Biotuotteiden ja biotekniikan laitos

Laitoksen tehtävänä on muuntaa uusiutuvia sekä uudelleen käytettäviä raaka-aineita kestäviksi, lisäarvoa tuottaviksi tuotteiksi. Tätä varten tarvitaan prosesseja, joilla voidaan erottaa komponentteja uusiutuvista raaka-aineista ja koota ne uudelleen tavalla, joka tuottaa arvoa. Tutkimusaloina ovat tekniikka, kemia, biokemia ja bioteknologia.


Kemian ja materiaalitieteen laitos

Laitoksen tutkimus keskittyy funktionaalisiin materiaaleihin, mallinnukseen sekä orgaaniseen ja analyyttiseen kemiaan. Funktionaalisten materiaalien tutkimus liittyy vahvasti uusiutuvien energioiden materiaaleihin, joita on muun muassa akut, termosähköiset materiaalit ja erilaiset nanomateriaalit.

 

Kemian tekniikan ja metallurgian laitos

Kemian tekniikan ja metallurgian laitoksen tutkimus ja opetus perustuu kestävän kehityksen ajatteluun niin raaka-aineiden paremman hyödyntämisen kuin tehokkaampien prosessien ja uusien tuotteiden kehittämisen osalta. Laitoksen erityisalat liittyvät kemian tekniikkaan, metalliteollisuuteen, energiatekniikkaan, sekä uusien materiaalien valmistukseen.

 

FiDiPro-professorit

Tatiana Budtova, biotuotteiden ja biotekniikan laitos
Eric Rauf Hurman, kemian tekniikan ja metallurgian laitos

Vierailevat professorit

Leonardus Lefferts, kemian tekniikan ja metallurgian laitos
Emma Master, biotuotteiden ja biotekniikan laitos

Sivusta vastaa: | Viimeksi päivitetty: 16.11.2017.