Professorit

Kemian tekniikan korkeakoulussa työskentelee 38 professoria.

Biotekniikan ja kemian tekniikan laitos

Biotekniikan ja kemian tekniikan laitoksen tutkimus ja opetus perustuu kestävän kehityksen ajatteluun niin raaka-aineiden paremman hyödyntämisen, tehokkaampien prosessien suunnittelun kuin uusien materiaalien kehittämisen osalta. Laitoksen erityisalat liittyvät kemian teollisuuteen, metsäteollisuuteen, energiatekniikkaan, bio- ja elintarviketeollisuuteen sekä uusien materiaalien valmistukseen ja ne kattavat tieteellisen tutkimuksen koko ketjun teoriasta käytäntöön.


Kemian laitos

Kemian laitoksen opetus ja tutkimus käsittelee kaikkia kemian pääsuuntia, jotka ovat epäorgaaninen, orgaaninen, analyyttinen, fysikaalinen ja laskennallinen kemia. Laitos tekee korkeatasoista perus- ja soveltavaa tutkimusta sekä kouluttaa päteviä ja haluttuja kemian osaajia elinkeinoelämän ja yhteiskunnan palvelukseen

 

Materiaalitekniikan laitos

 

Materiaalitekniikan laitoksella tutkitaan ja opetaan erilaisissa rakenteissa käytettävien, toiminnallisten ja aktiivisten materiaalien kehittämistä ja niiden teollista soveltamista. Materiaalitekniikan laitos vastaa materiaalitekniikan koulutusohjelmasta, josta valmistuu alaan perehtyneitä diplomi-insinöörejä.  Laitos on tunnettu opetuksensa laadusta, se on nimetty opetusministeriön huippuyksiköksi 2007–2009.


Puunjalostustekniikan laitos

Puunjalostustekniikan laitos tekee tieteellistä tutkimusta ja antaa opetusta uusiutuvien luonnonvarojen kestävän käytön alalla. Pääpaino on metsäbiomassassa ja sen jalostamisessa puutuotteiksi, kuiduiksi ja selluloosaksi sekä näistä valmistetuissa komposiiteissa, uusiutuvissa selluloosatuotteissa ja erilaisissa kemikaaleissa.

Puunjalostustekniikan laitokselta valmistuu diplomi-insinöörejä biotuotetekniikan koulutusohjelmasta. Biotuotetekniikan pääaineopetus on englanniksi

FiDiPro-professorit

Leonardus  Lefferts, biotekniikan ja kemian tekniikan laitos
Dominique Richon, biotekniikan ja kemian tekniikan laitos
Rauf Hürman Eric, materiaalitekniikan laitos

Sivusta vastaa: | Viimeksi päivitetty: 25.08.2016.