Muutoksen katalyytti

Laaja-alainen opetus mahdollistaa erilaiset urapolut

Kemian tekniikan korkeakoulussa opintojen vahvuutena on teorian ja käytännön yhdistäminen. Kemian, matematiikan ja fysiikan lisäksi opit myös biotieteiden perusteita. Koulutuksessa painotetaan myös innovatiivisuutta, esiintymis- ja ryhmätyötaitoja, jatkossa myös yrittäjyyttä.

Kemian tekniikan korkeakoulussa voit koota itsellesi erittäin monipuolisen tutkinnon, jolla pärjäät varmasti työmarkkinoilla. Tarjolla on myös runsaasti mahdollisuuksia kansainvälisiin opintoihin yhteistyösopimuksilla useiden ulkomaisten yliopistojen kanssa. 

Painopistealueet ovat prosessitekniikka, teollinen biotekniikka, biomateriaalitiede, metallien ja mineraalien talteenottoprosessit sekä aktiiviset ja funktionaaliset materiaalit. 

Korkeakoulussa on noin 1 200 tekniikan kandidaatin tai diplomi-insinöörin tutkintoa suorittavaa ja noin neljäsataa päätoimisesti tohtorin tutkintoa suorittavaa opiskelijaa. Professoreita korkeakoulussa on 35. Vuonna 2015 korkeakoulussa suoritettiin 179 tekniikan kandidaatin, 155 diplomi-insinöörin ja 40 tohtorin tutkintoa.

 

Uutiset

Tapahtumat

Näytä lisää