Tervetuloa opiskelemaan kestävän kehityksen asiantuntijaksi!

Kemian tekniikan korkeakoulussa opintojen vahvuutena on teorian ja käytännön yhdistäminen. Kemian, matematiikan ja fysiikan lisäksi opit myös biotieteiden perusteita.

Kandidaattiopintojen teemana luonnonvarojen kestävä käyttö

Hae opiskelemaan kestävän kehityksen asiantuntijaksi! Tässä alla tärkeitä päivämääriä:

Hakuaika 17.3.2015 – 9.4.2015
Todistusvalinnan tulokset 22.5.2015
Valintakokeet 26. 27.5.2015
Tulosten julkistaminen 1.7.2015 kello 9.00
Opiskelupaikka on otettava vastaan viimeistään 15.7.2015

Laaja-alainen opetus mahdollistaa erilaiset urapolut

Kemian tekniikan korkeakoulussa alkoi uusi kandidaattiohjelma syksyllä 2013. Kemian-, bio- ja materiaalitekniikan hakukohteen opintojen painopisteenä on luonnonvarojen, kuten biomassan ja malmien kestävä jalostus ja käyttö uusien materiaalien, energian ja yhdisteiden tuotannossa.

Tekniikan kandidaatiksi valmistavassa ohjelmassa saat edellytykset kehittyä bio-, materiaali- ja kemiantekniikan asiantuntijaksi. Kandidaattiohjelmassa on kaksi pääainetta: bio- ja kemiantekniikka sekä materiaalitiede- ja tekniikka. Kandidaattikoulutus on kolmevuotinen, jonka jälkeen voit jatkaa opintoja diplomi-insinööriksi.

Kemiantekniikan kandidaattiohjelmasta siirtyminen DI-tutkintoon johtavaan koulutusohjelmaan

Kemian tekniikan korkeakoulu järjestää kandidaatiksi valmistuneille/lähellä valmistumista oleville 1-2 hakua vuosittain. Opiskelija esittää haussa pääainetoiveensa (kolme mieleisintä toivetta). Korkeakoulu valitsee opiskelijat pääaineisiin myöhemmin vahvistettavan kiintiön mukaisesti. Pääaineisiin valinnan kriteereinä ovat erityisesti opintomenestys ja opintoihin käytetty aika.

Luonnontieteet yhdistettynä tekniikkaan

Monitieteinen ja laaja-alainen kandidaattiohjelma yhdistää luonnontieteet tekniikkaan. Tämä antaa sinulle mahdollisuuden jatkaa erilaisille opinto- ja urapoluille. Ohjelma on aikaisempaan verrattuna laaja-alaisempi, koska tulevaisuudessa on tärkeää rakentaa omaa osaamistaan koko uran ajan. Koulutus antaa sinulle osaamispohjan, jolle rakentaa. Koulutuksessa painotetaan myös innovatiivisuutta, esiintymis- ja ryhmätyötaitoja, jatkossa myös yrittäjyyttä.

Opetus liittyy tutkimukseen

Uudessa ohjelmassa opetus liittyy suoraan tutkimukseen enemmän kuin aikaisemmin. Opettaja tuo syvällisyyttä aiheeseen, kun hän sisällyttää opetukseen tutkimaansa alaa.

Opetus on uudistunut monella tavalla. Kursseilla tehdään paljon ryhmätöitä ja opiskelijat opettavat myös toisiaan. Esimerkiksi Tulevaisuuden materiaalit -kurssilla pääset tekemään itse mahdollisimman paljon. Opiskelijat tutustuvat harjoitustöissä muun muassa muistimetalleihin, itse puhdistuviin pintoihin ja nanoselluloosan valmistukseen.

Uutta on myös palautetilaisuuksien järjestäminen jokaisen periodin jälkeen. Palaute viedään heti käytäntöön mahdollisuuksien mukaan.

Ohjelmassa sivuaine ja muut vapaavalinnaiset opinnot on sijoitettu kolmanteen lukuvuoteen. Näin sinulla on hyvä mahdollisuus lähteä silloin vaihto-opiskelijaksi ulkomaalaiseen yliopistoon. Aalto-yliopiston opiskelijana sinulla on erinomaiset mahdollisuudet kansainvälistyä opintojesi aikana. Ulkomailla tapahtuvan opiskelun ja harjoittelun lisäksi voit osallistua vieraskieliseen opetukseen omassa yliopistossa tai toimia aktiivisesti monikulttuurisissa ryhmissä ja projekteissa. Näin sinun on mahdollista kartuttaa niitä tietoja ja taitoja, joita varmasti tarvitset myös tulevaisuudessa.

Lue lisää kemian-, bio- ja materiaalitekniikan hakukohteesta Aalto-yliopiston hakemiseen liittyviltä sivuilta.

Ohjelmassa jo opiskeleville löytyy tietoa Into-portaalista.

Aalto University School of Chemical Technology Bachelor Studies.jpg

DI-ohjelman pääaineita on seitsemän, lisäksi tarjolla on
Life Science Technologies -ohjelma sekä kaksi englanninkielistä Erasmus Mundus -ohjelmaa.

Seuraavalla hakukierroksella eli syksyllä 2015 alkaviin opintoihin haetaan uuteen DI-ohjelmaan. DI-ohjelman opetus on englanninkielistä.

DI-ohjelman pääaineet

  • Biomassan jalostustekniikka (Biomass refining)
  • Kuitu- ja polymeeritekniikka (Fiber and polymer engineering)
  • Biotekniikka (Biotechnology)
  • Kemia (Chemistry)
  • Toiminnalliset materiaalit (Functional materials)
  • Materiaalien prosessi- ja kierrätystekniikka (Sustainable metals processing)
  • Prosessitekniikka (Chemical engineering)


Life Science Technologies -ohjelma

Ohjelmassa biotieteet yhdistyvät tekniikkaan. Ohjelma on kolmen tekniikan alan korkeakoulun yhteinen. Lue lisää (aalto.fi)

majors.jpg

DI-ohjelman lisäksi korkeakoulu on mukana kahdessa Erasmus Mundus -ohjelmassa.

Korkeakoulun yritysyhteistyö on erittäin vahvaa ja työllistymisnäkymät ovat hyvät. Korkeakoulu kouluttaa diplomi-insinöörejä, joilla on valmiudet toimia bio-, kemian- ja materiaalitekniikan suunnannäyttäjinä ja asiantuntijoina erilaisissa johtokehittämis-, suunnittelu- ja tutkimustehtävissä teollisuuden, sen sidosryhmien, tiedeyhteisön ja julkishallinnon palveluksessa. Koulutusohjelman opinnot antavat opiskelijalle valmiudet tieteellisen tiedon ja tieteellisten menetelmien itsenäiseen soveltamiseen sekä tieteelliseen jatkokoulutukseen.

Aalto University School of Chemical Technology Students.jpg

Hyödyllistä tietoa hakemisesta

Kemian tekniikan korkeakoulun kandidaattiopintoihin haetaan diplomi-insinööri- ja arkkitehtikoulutuksen yhteisvalinnassa. Yhteisvalinnasta löytyy tietoa dia.fi-sivustolta, jolta löytyy mm.

Tilastotietoa hakemisesta (mm. vuosiotto ja viimevuosien pisterajat) löytyy aalto.fi/studies-sivulta.

Aalto University School of Chemical Technology Lab.jpg

Yhteystiedot

Aalto-yliopiston kemian tekniikan korkeakoulu
Käyntiosoite: Kemistintie 1, Espoo, Finland

Tarkemmat yhteystiedot

  • Kysymykset koskien hakemusprosessia tai -dokumentteja: admissions [at] aalto [dot] fi (hakijapalvelut@aalto.fi)
  • Kysymykset koskien opintojen sisältöä ja opintoja Kemian tekniikan korkeakoulussa: studies-chem [at] aalto [dot] fi

 

Uutiset

Tapahtumat

Näytä lisää