Opiskelu ja ohjelmat

Aalto University School of Chemical Technology

Tutkintorakenteet

Kemian tekniikan korkeakoulussa voi suorittaa alemman (kandidaatti) ja ylemmän (diplomi-insinööri) korkeakoulututkinnon sekä tieteellisiä jatkotutkintoja, joita ovat tekniikan lisensiaatin ja tohtorin tutkinnot.

Kandidaattiopintojen rakenne

 • koulutusohjelman edellyttämiä perusopintoja sisältävä moduuli (75 - 85 op);
 • koulutusohjelman yhteiset opinnot -moduuli (15 - 25 op)
 • kolme moduulia, joista vähintään yhden tulee olla omaan koulutusohjelmaan kuuluva
 • jatkomoduuli (ainemoduulien laajuus 18 - 22 op);
 • kandidaattiseminaari ja siihen kuuluva kandidaatintyö (yhteensä 10 op); sekä
 • vapaasti valittavia opintoja siten, että tutkinnon laajuus on 180 op.

Opiskelija voi valita sivuaineensa vapaasti Aalto-yliopiston tai muiden yliopistojen tarjonnasta.

Diplomi-insinööriopintojen rakenne

 • tieteen metodiikan opintoja (9-11 op);
 • kolme moduulia, joista vähintään yhden tulee olla oman koulutusohjelman pääaineen syventävä
 • moduuli ja joista korkeintaan yksi voi olla perusmoduuli (ainemoduulien laajuus 18-20 op);
 • diplomityö (30 op); sekä
 • vapaasti valittavia opintoja siten, että tutkinnon laajuus on 120 op.

Jatko-opintojen rakenne

Lisensiaatin ja tohtorin tutkinnot koostuvat teoreettisista opinnoista ja tutkimuksesta, pääpaino on tutkimuksella. Opintojen laajuus määritellään opintopisteinä (ECTS) niin, että yksi opintopiste (op) vastaa työmäärältään noin 27 tuntia. Elokuusta 2012 alkaen teoriaopintojen kokonaismäärä on 40 op. Vanhan, 60 op:n mukaisen tutkintorakenteen mukaan voi valmistua 31.12.2015 asti. Ohjeellinen suoritusaika tekniikan alan lisensiaatintutkinnossa on kaksi vuotta.

Teoreettiset opinnot - 40 op tutkintorakenne

Teoriaopinnot koostuvat kahdesta moduulista

 • Tutkimusalan moduuli (T) 20-35 op
 • Tieteen käytännöt ja periaatteet -moduuli (Y) 5-20 op
 • Yhteensä 40 op

Tekniikan alan tohtorintutkinnon ohjeellinen suoritusaika on neljä vuotta. Mikäli teoreettiset opinnot on suoritettu jo lisensiaatin tutkinnon yhteydessä, tohtorin tutkintoon vaaditaan vain väitöskirja.

Jatko-opiskelija kirjoittaa tutkimustuloksensa väitöskirjan muotoon.

 

Sivusta vastaa: | Viimeksi päivitetty: 07.02.2014.