Killat

Prosessiteekkarit toivottavat Kemian tekniikan korkeakoulun fuksit tervetulleiksi! Kemistikilta, Puunjalostajakilta ja Vuorimieskilta tarjoavat toimintaa ja tapahtumia opintojen myöhemissä vaiheissa.

Prosessiteekkarit

Prosessiteekkarit on koko Kemian tekniikan korkeakoulun opiskelijayhdistys kandidaattitutkintoa suorittaville opiskelijoille ja se on perustettu joulukuussa 2012. Yhdistyksen tarkoituksena on mm. yhdistää korkeakoulun opiskelijoita, tutustuttaa uudet jäsenensä koulutusalaansa ja kannustaa jäseniään luovaan ja teekkarihenkiseen toimintaan.

Lue lisää Prosessiteekkareista ja sen toiminnasta yhdistyksen verkkosivuilta.

Yhdistyksen järjestämään toimitaan voi tutustua myös kuvien välityksellä Flickrissä!
 

 


 

Kemistikilta

Kemistikillan historia alkaa jo vuodesta 1891 ja kilta Aalto-yliopiston killoista vanhin. Kilta tarjoaa jäsenilleen monenlaisia tapahtumia liikunnan, kulttuurin, hauskan yhdessäolon ja ekskursioiden parissa. Kilta edustaa kemian tekniikan koulutusohjelman opiskelijoita.

Lue lisää killasta ja sen toiminnasta killan verkkosivuilta.


 

Puunjalostajakilta

Puunjalostajakilta (PJK, lue PuuJiiKoo) on puunjalostustekniikan ja biotuotetekniikan opiskelijoiden kilta, joka yhdistää puunjalostajateekkareita niin ammatillisissa kuin vapaa-ajankin merkeissä. Killan tehtävä on tarjota jäsenilleen opintojen vastapainoksi hengen ja ruumiin ravintoa järjestämällä vuoden aikana lukuisia erilaisia tapahtumia. Kontakteja alan teollisuuteen luodaan lukuisilla killan järjestämillä excursioilla.

Lue lisää killasta ja sen toiminnasta killan verkkosivuilta.


 

Vuorimieskilta

Vuorimieskilta on materiaalitekniikan koulutusohjelman opiskelijoiden yhdistys. Kilta on perustettu vuonna 1947 alunperin vuoriteollisuutta ja metallurgiaa opiskelevien ainejärjestöksi. Kilta tarjoaa jäsenistölleen monipuolisesti erilaisia vapaa-ajanviettomahdollisuuksia. Näitä ovat esimerkiksi saunaillat, liikuntatapahtumat, sitsit ja muut juhlat. Kilta järjestää myös paljon ekskursioita metalli- ja kaivosalan yrityksiin.

Lue lisää killasta ja sen toiminnasta killan verkkosivuilta.

 

Sivusta vastaa: | Viimeksi päivitetty: 29.12.2016.