En förändringsdrivare

Vid Högskolan för kemiteknik kombineras naturvetenskap och ingenjörsvetenskap på ett enastående sätt. Detta möjliggör en långtgående förädling av forskningsresultaten så att de får praktiska tillämpningar och kan utmynna i färdiga produkter och processer. Varje innovation bidrar till att trygga framtiden för såväl våra förnybara som våra icke förnybara naturtillgångar.

Högskolan utbildar ansvarsfulla experter med bred kompetens. De diplomingenjörer och teknologie doktorer som vi har utexaminerat utför ett brett spektrum av uppgifter i de största finska industribranscherna inom metall- och elektronikindustrin, träförädlingsindustrin, den kemiska industrin, läkemedelsindustrin, den biotekniska industrin och livsmedelsindustrin. Forskningen och utvecklingen får stöd av ett omfattande internationellt samarbetsnät inom den akademiska världen och industrin.

Nyheter

Evenemang