Vi driver utvecklingen framåt

Vid Högskolan för kemiteknik kombineras naturvetenskaper och ingenjörsvetenskaper på ett enastående sätt. Fokusområdena för forskningen är processteknik, industriell bioteknik, biomaterialvetenskap, utvinningsprocesser för metaller och mineraler samt aktiva och funktionella material. Även i undervisningen prioriteras dessa områden.

Högskolan betonar ett starkt samarbete: den nya kunskap som föds genom forskningen används för att utveckla och förnya den finska industrin och främja ny företagsverksamhet. Till högskolans starka sidor hör att förena grundforskning med tillämpad forskning.

Högskolan för kemiteknik har i runt tal 1800 studerande och 500 anställda, och den har sitt säte på campuset i Otnäs i Esbo. Högskolan ger undervisning på kandidat-, magister-, licentiat- och doktornivå.

Nyckelfakta

Sifferuppgifterna gäller år 2016, tal inom parentes avser år 2015.

Kandidat- och DI-studerande: 1199 (1360)
Forskarstuderande: 376 (401)
Kandidatexamina: 179 (141)
Magisterexamina: 145 (147)
Doktorsexamina: 40 (35)
Personal: 452 (493)
Professorer: 40 (35)

Aalto University School of Chemical Technology Bioeconomy.jpg

Nyheter

Evenemang

Visa mera