Samarbete och partners

Aalto-universitetets verksamhet bygger på högklassig forskning och undervisning genom vilka vi främjar välbefinnandet och livskvaliteten.

Universitetet fungerar i nära växelverkan med det övriga samhället. Vi förstärker befintliga handlingssätt som vi har konstaterat vara goda och utvecklar nya arbetsformer och högklassiga tjänster för att dela med oss av vår kunskap. Som vår samarbetspartner kan du tillsammans med oss skapa ett nytt slag av arbetskultur och en unik koncentration av forskning, utveckling och innovation.

Läs mer on alumni, donatorrelationer och karriärservice på aalto.fi

Sidansvarig: | Senast ändrad: 23.03.2016.