Aktuellt

Nyheter

80 år av doktorspromotioner inom teknik firas i oktober

12.03.2014 Aalto-universitetets tekniska högskolor firar sin 23:e solenna doktorspromotion 10.10.2014 i Otnäs i Esbo. I år är det Högskolan för kemiteknik som ordnar promotionen och temat är " 80 år av doktorspromotioner inom teknik".

Abirna bekantar sig med Högskolan för kemiteknik under evenemanget Koe Kampus! den 31 oktober

18.10.2013 Koe Kampus! är ett evenemang som riktar sig till abiturienter och som ordnas av Aalto-universitetet, Helsingfors universitet och Konstuniversitetet, i år under en dag. Högskolans kandidatprogram presenteras under evenemanget i nedre hallen i huvudbyggnaden på Otnäs campusområde (Otsvängen 1) och dessutom kan abiturienterna och lärarna bekanta sig med innehållet i programmet under en rundvandring i skolan.

Nya studerande vid Högskolan för kemiteknik

02.07.2013 149 nya studerande har antagits till det nya kandidatprogrammet vid Högskolan för kemiteknik. Av studerandena antogs 15 på basis av gymnasiebetyget i betygsantagningen, 91 på basis av gymnasiebetyget och urvalsprovet och 42 endast på basis av provpoängen i urvalsprovet. Dessutom antogs en studerande på basis av framgång i tävling. Av de nya studerandena är 47 procent kvinnor.

Resultaten för studerandeurvalet till magisterprogrammen har publicerats

26.04.2013 Resultaten för studerandeurvalet till Aalto-universitetets magisterprogram publicerades fredagen den 26 april.

Ingen tillgång till webbplatsen för Högskolan för kemiteknik 19–21.4.

17.04.2013 Maskinerna i Aalto-universitetets maskinsal i Otnäs körs ner och hela infrastrukturen, inklusive servrarna, flyttas till andra utrymmen i Otnäs som universitetet hyr av en extern aktör. Åtgärden medför en kapacitetsökning i maskinsalen upp till en nivå som motsvarar dagens behov. Dessutom förbättras säkerhetsnivån.

RSS 2.0 feed