Aktuellt

Nyheter

Tio nya teknologie hedersdoktorer promoveras vid Aalto-universitetet

23.04.2014 Aalto-universitetets tekniska högskolor utfärdar hedersdoktorsgraden till tio betydande påverkare inom vetenskap, teknologi och samhälle. Hedersdoktorerna promoveras vid den solenna doktorspromotionen den 10 oktober 2014 i Otnäs, Esbo.

80 år av doktorspromotioner inom teknik firas i oktober

12.03.2014 Aalto-universitetets tekniska högskolor firar sin 23:e solenna doktorspromotion 10.10.2014 i Otnäs i Esbo. I år är det Högskolan för kemiteknik som ordnar promotionen och temat är " 80 år av doktorspromotioner inom teknik".

Abirna bekantar sig med Högskolan för kemiteknik under evenemanget Koe Kampus! den 31 oktober

18.10.2013 Koe Kampus! är ett evenemang som riktar sig till abiturienter och som ordnas av Aalto-universitetet, Helsingfors universitet och Konstuniversitetet, i år under en dag. Högskolans kandidatprogram presenteras under evenemanget i nedre hallen i huvudbyggnaden på Otnäs campusområde (Otsvängen 1) och dessutom kan abiturienterna och lärarna bekanta sig med innehållet i programmet under en rundvandring i skolan.

Nya studerande vid Högskolan för kemiteknik

02.07.2013 149 nya studerande har antagits till det nya kandidatprogrammet vid Högskolan för kemiteknik. Av studerandena antogs 15 på basis av gymnasiebetyget i betygsantagningen, 91 på basis av gymnasiebetyget och urvalsprovet och 42 endast på basis av provpoängen i urvalsprovet. Dessutom antogs en studerande på basis av framgång i tävling. Av de nya studerandena är 47 procent kvinnor.

Resultaten för studerandeurvalet till magisterprogrammen har publicerats

26.04.2013 Resultaten för studerandeurvalet till Aalto-universitetets magisterprogram publicerades fredagen den 26 april.

RSS 2.0 feed