Aktuellt

Nya material och ytbeläggningar i implantat minskar infektionsrisken

13.04.2011

I materialtekniklaboratoriet vid Aalto-universitetet utvecklas nya material och ytbeläggningar för implantat

Inom ramen för ett EU-projekt har ett nytt och säkrare implantatmaterial tagits fram

Varje år behöver tusentals människor en protes, ett så kallat implantat, för att ersätta till exempel en skadad led. Implantat används oftast för att ersätta höft-, knä- och axelleder samt tänder.

För patienterna innebär en implantatoperation alltid en risk och i synnerhet bakteriella infektioner kan vara farliga. Fastän patienterna får mycket starka antibiotikakurer löper de ändå stor risk att insjukna i svåra infektionssjukdomar såsom lunginflammation eller sjukhusinfektion.

Under de senaste tjugo åren har man ofta använt titanbaserade legeringar som innehåller aluminium eller vanadin i implantaten. De här ämnena kan dock lösas upp i människokroppen och följden kan bli en främmandekroppsreaktion i vävnaden eller till och med förgiftningssymptom samt förhöjd cancerrisk.

Professorn vid institutionen för materialteknik vid Aalto-univeritetet Michael Gasik och hans forskningsgrupp deltar i ett fyraårigt EU-projekt som utvecklar nya och säkrare implantatmaterial.

Projektet är nu på slutrakan och resultaten är lovande: Det nya titanbaserade material som tagits fram inom ramen för projektet är bättre än de tidigare materialen. Det innehåller inget skadligt aluminium eller vanadin, det har en ny slags struktur och lämpar sig utmärkt för användning i människokroppen.

Med hjälp av en ny ytbeläggningsteknologi får det porösa implantatet en hållbar yta bestående av ett tunt lager bioaktivt glas, hydroxylapatit eller antibiotika.

Europeiska kommissionen har utsett projektet till ett de mest lovande projekten i EU:s sjätte ramprogram. Den nyutvecklade tekniken är redan delvis i användning som en kommersiell teknologi. Ett schweiziskt, ett italienskt och ett slovenskt företag har redan börjat tillverka provexemplar och den europeiska läkemedelsindustrins samorganisation har påbörjat forskning för att tillämpa teknologin i de prekliniska och kliniska skedena.

Mer information:

professor Michael Gasik
Aalto-universitetet
Högskolan för kemiteknik
Institutionen för materialteknik
mgasik [at] cc [dot] hut [dot] fi
tfn 470 22769

 

Tillbaka

Sidansvarig: verkkotoimitus [at] aalto [dot] fi | Senast ändrad: 30.08.2011.