Aktuellt

Internationellt samarbete lyfter träbyggandet till nya nivåer

12.10.2011

Vid institutionen för träförädlingsteknik vid Aalto-universitetet vill man höja nivån på byggande i trä.  Därför har man ett samarbete mellan professorer och forskare både vad gäller forskning och utbildning inom områdena för träproduktion, byggteknologi och arkitektur (PRA).

PRA-institutionerna har gemensamma kurser där professorerna i de här tre ämnena håller föreläsningar inom sitt eget kunskapsområde. Förutom själva kunskapen har de studerande också nytta av kontakten mellan de olika avdelningarna, där deras framtida samarbetspartner finns. Alla får insikter i byggnadsteknik, träproduktionsteknikens processer och arkitektdesign.

Vid Aalto-universitetet har man en mycket praktisk utgångspunkt för forskningen kring och utvecklingen av träbyggandet. Träbyggande ska vara en industriell verksamhet. All utveckling utgår från efterfrågan. Målsättningen är att skapa så högklassiga och energieffektiva byggnader som möjligt.

Internationell know-how från universitetet i München

Forskningsprojektet €CO2 representerar ett internationellt forskningssamarbete där Aalto-universitetet ansvarar för forskningen kring trämaterialens processer, Münchens tekniska universitet för användningen av trä i byggkonstruktioner, dvs. byggfysik, Linnéuniversitetet i Sverige för metodiken och VTT i Otnäs för Building Information Management, BIM. I projektet deltar också österrikiska Universität von Bodenkultur och en italiensk forskargrupp från Milano.

Syftet med €CO2-projektet är att klarlägga en träbyggnads koldioxidavtryck från utvinning av råvaror till färdig produkt,” vagga till grind”, samt bedöma utvecklingen under hela livscykeln. Projektet varar i 3,5 år och avslutas våren 2013.

Aalto-universitetet får också del av internationellt kunnande genom den fyraåriga FiDiPro-professuren vid institutionen för träförädlingsteknik som nu innehas av Stefan Winter, professor vid Münchens tekniska universitet. Hans specialområde är energieffektiva trähus och områden.

Mögelproblem ska lösas i tre stugor

Trähusens problem har i alla tider varit det mögel som uppstår på ytorna och i konstruktionerna. Projektet Three boxes vid institutionen för träförädlingsteknik ger sig på mögelproblematiken. På forskningsområdet för havsteknik i Otnäs kommer tre stugor att uppföras för forskningsändamål. Byggnadselementen i alla tre stugorna har samma U-värde, värmegenomgångskoefficient, men olika värmeisoleringsmaterial. Forskningsgruppen ska jämföra materialen i stugorna som byggts med lättstomme, stolpstomme och massivt trä och undersöka hur de här konstruktionerna beter sig under olika årstider i finländska förhållanden.

För att trygga en hög standard på träbyggande krävs ett gott utbildningsutbud. Just nu verkar det inte finnas tillräckligt med utbildning för krävande byggande i trä, såsom höghusbyggande. Forskarskolan Moderni puukaupunki (Modern trästad) som fortgår till årets slut vid Aalto-universitetet kan bidra till att förbättra situationen. Forskarskolan ordnas i samarbete med Uleåborgs universitet och Tammerfors tekniska universitet.

Aalto-universitetet har redan i många år deltagit i internationellt samarbete kring forskarskolor. Det första internationella forskarskolmötet hölls för åtta år sedan i München. Efter det har forskare träffats i Otnäs, Vancouver och Wien.

I början av nästa år ska forskare från träförädlingsavdelningen delta i en forskarskola om den byggda miljön och därmed fortsätter den internationella verksamheten. Verksamheten kommer inte att utvidgas nämnvärt, utan fördjupas i stället. För forskarna innebär det informations- och forskarutbyte.

Mer information:

Professor Matti Kairi

matti.kairi [at] aalto [dot] fi

 

 

Tillbaka

Sidansvarig: verkkotoimitus [at] aalto [dot] fi | Senast ändrad: 27.10.2011.