Aktuellt

Antikroppar får vittring på tecken på sjukdomar

04.06.2012

Den förtjänstfulla forskningen som genomfördes vid VTT gav Arola priset för det bästa lärdomsprovet inom bioteknik 2011. Erkännandet delas ut av den Biotekniska avdelningen, som fungerar under Kemiska Sällskapet i Finland.

Antikropparna identifierar också mycket små molekyler, som till exempel hormoner, vitaminer eller till och med toxiner.

Rekombinant- eller kombinationsantikropparna, till vilka de ämnen som Arola utvecklat hör, kan bland annat användas i snabbtester.

De molekyler, antigener, som man letar efter, binder sig effektivt vid sina antikroppar. Detta innebär att man med hjälp av snabbtester snabbt får reda på om det finns markörer i provet eller inte.

Förutom inom läkarvetenskaplig diagnostisering behövs snabbtesterna inom livsmedelshygienen och när man undersöker miljöprov.

Mögelgifter ett nytt objekt

Man kan förmånligt producera stora mängder kombinationsantikroppar genom att i fermentorer odla bakterier som innehåller antigenen, berättar Henri Arola.

"När vi känner till antikropparnas aminosyresekvenser och kristallstrukturer kan vi med hjälp av datorer planera ändringar i det önskade genområdet och till exempel framställa antikroppar som binder sig ännu bättre till sin antigen."

Som bäst fortsätter Arola sin forskning vid VTT. Han håller på med sin avhandling som handlar om ett nytt slags antikroppar.

"Vi håller på att utveckla antikroppar mot mögelgift.  Syftet är att utveckla snabbtestmetoder med vilka man inom livsmedelsindustrin kan ta reda på om det förekommer tecken på mögelgift i spannmåls- och andra livsmedelsprov."

 

Sisko Loikkanen

biotekniikka.jpg 

Henri Arola presenterade sitt diplomarbete vid Suomen bioteollisuus ry:s 15-årsjubileumssemiarie, där han också tog emot sitt pris som var värt tusen euro.

Bild: Carmela Kantor-Aaltonen

Tillbaka

Sidansvarig: verkkotoimitus [at] aalto [dot] fi | Senast ändrad: 21.02.2014.