Institutionerna

Biotekniikan_ja_kemian_tekniikan_laitos.jpgInstitutionen för kemiteknik och metallurgi

Läs mer (på engelska)

 

 

 

 

 

 

 

MTE.jpgInstitutionen för kemi och materialvetenskap


Läs mer (på engelska)

 

 

 

 

 

puu.jpgInstitutionen för bioprodukter och bioteknik

 

Läs mer (på engelska)

 

 

 

Nyheter

Evenemang

Visa mera