Feedback

Feedback

Vi vill veta vad du tycker om vår webbplats. Skicka gärna in önskemål och respons.

Aalto.fi användarenkät

X

Svara på vår enkät och hjälp oss att förbättra Aalto-universitetets webbplats. Till enkäten →