Doktorandprogrammet inom kemiteknik

Doktorandprogrammet inom kemiteknik omfattar 7 olika forskningsområden. Programmet sköts gemensamt av institutionen för bioteknik och kemiteknik (BK), institutionen för kemi (KE), institutionen för materialteknik (MT) och institutionen för träförädlingsteknik (P).

Om du vill inleda forskarstudier vid högskolan bör du bekanta sig med forskargruppernas arbete på institutionernas webbsidor för att hitta rätt forskningsområde innan du söker in.

Forskningsområdena i doktorandprogrammet är:

  • Kemi (KE)
  • Bioteknik (BK)
  • Kemiteknik (BK)
  • Bioproduktteknik (P)
  • SELECT+ Hållbara energiteknologier (bara för studerande i programmet SELECT+)
  • Processering av material (MT)
  • Materialvetenskap (MT)

 Mera information om doktorandprogrammet och hur man söker in hittas i portalen Into.

Lediga arbetsplatser på Aalto-universitetet hittar du (på engelska o finska) på webbplatsen aalto.fi.

Aalto University School of Chemical Technology Dissertation.jpg

Bild från inledningen av en disputation (Lectio Praecursoria) där disputanden berättar om sin avhandling, oftast på sitt modersmål (finska eller svenska).

Sidansvarig: | Senast ändrad: 23.10.2014.