Lärandemiljöer

I labbet arbetar studerandena ofta parvis eller i små grupper.

laboratorio.jpg

Grupparbeten och uppgifter kan utföras i utrymmet bredvid laboratoriet under pauserna mellan laboratorieförsöken.

yhdessätekemistä.jpg

Undervisningen ges både i traditionella föreläsningssalar och i mindre rum som lämpar sig för grupparbeten.

luentosali.jpg

På bilden ser du en av föreläsningssalarna i byggnaden på Kemistvägen och ett rum för grupparbeten i lärandelabbet Teemu Kerppu Learning Lab på institutionen för materialteknik (Bergmansvägen 2).

pienryhmätyötila.jpg

På institutionen för materialteknik finns också Learning Hub Living Room, som representerar en ny typ av utrymmesdesign. I det trivsamma multifunktionella utrymmet kan man studera och hålla möten, seminarier och workshopar. Där kan också ordnas olika happenings, såsomföreläsningar och discon. Processteknologernas gille har sitt rum i Living Room. Bilden är tagen under ”vardagsrummets” invigning i november 2012.

Learning hub.jpg

Biblioteket för träförädlingsteknik (Teknikvägen 3) har omvandlats till en ny lärandemiljö som möjliggör mångsidiga sätt att arbeta.

Aalto University School of Chemical Technology Library.jpg

Högskolan har sex datorsalar i sina lokaler. Aalto-universitetet har datorsalar även i andra byggnader, till exempel i byggnaden vid Otsvängen 1 och i Maarihuset, som är öppet dygnet runt.

computers.jpg

Det finns en förteckning över studieutrymmena i portalen Into. Läs mera där!

En karta över campusområdet och byggnadernas besöks- och postadresser hittar du i delen Kontaktuppgifter.

 

Sidansvarig: | Senast ändrad: 28.12.2016.